Liem Barber Podcast 3

bởi Nguyễn Lâm lúc 11 November, 2020

KÌ 3 – PHẦN 1: LIEM BARBER SHOP SINGAPORE
“Cho tới thời điểm này, khó khăn nhất trong sự nghiệp của Liêm nói riêng và Liem Barber Shop nói chung, có thể nói là ám ảnh Liêm luôn, đó là việc mở Liem Barber Shop tại Singapore”
Kì 3 lần này là những chia sẻ của Mr. Liêm khi bắt đầu mở Liem Barber Shop tại Singapore, là chặng đường dài nhiều chông gai nhưng cũng đầy cảm hứng muốn gửi tới các homie.

 

0 comments