Liem Barber Podcast 2

bởi Nguyễn Lâm lúc 10 November, 2020

LIEM BARBER PODCAST KÌ 2: XUẤT XỨ CỦA LIEM BARBER SHOP
Mr. Liêm đã bắt đầu Liem Barber Shop như thế nào?
Tiếp nối kì 1 nhận được nhiều sự ủng hộ, mời các homie đến với podcast kì 2 của dự án Liem Barber Shop – 5 năm một chặng đường.