Liem Barber Podcast 1

bởi Nguyễn Lâm lúc 3 November, 2020

LIEM BARBER PODCAST
KÌ 1: CƠ DUYÊN ĐẾN VỚI NGHỀ BARBER
Đây là podcast đầu tiên của dự án Liem Barber Shop – 5 năm một chặng đường, là những chia sẻ, trải lòng của Mr. Liêm về thuở mới bắt đầu nghề barber.

0 comments